=======================================================

---- Pomiary natężenia promieniowania słonecznego ----
---- Pomiary temperatury gruntu – na trzech głębokościach ----

---- Pomiary promieniowania gamma ----

---- Pomiary zanieczyszczenia powietrza ----

 

Miejsce pomiarów (Place of measurements):

Polska, Rzeszów, osiedle Miłocin, ul. Waniliowa

e-mail: kriu@interia.pl

================================================================================

 

POMIARY  NATĘŻENIA  PROMIENIOWANIA  SŁONECZNEGO

Measurements of the intensity of solar radiation

Pomiar za pomocą panelu fotowoltaicznego o mocy 2W i układu pomiarowego DALLAS DS2438

Panel umieszczony jest na dachu na wysokości ok. 11m nad ziemią

Wartość maksymalna 100% odpowiada wartości ok. 1000 W/m2

Wykresy to odpowiednio: dobowy, tygodniowy, miesięczny
Pomiary i wykresy dobowe są odczytywane i odświeżane co 5 minut

(wartości chwilowe, mierzone co 5 minut)

 

Dobowe zmiany natężenia promieniowania słonecznego – czas lokalny. Odczyty co 5 minut
Wykres naslonecznienia dobowego

Tygodniowe zmiany natężenia promieniowania słonecznego – czas lokalny
Wykres naslonecznienia z tygodnia

Miesięczne zmiany natężenia promieniowania słonecznego – czas lokalny
Wykres naslonecznienia z miesiaca

================================================================================

Wykresy natężenia promieniowania słonecznego w latach poprzednich – wykresy miesięczne

Diagrams of solar radiation in the previous years - monthly graphs

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

W celu wyświetlenia wykresu zmian natężenia promieniowanie w dowolnym minionym dniu należy po kliknięciu poniższego linku zmodyfikować w nim nazwę pliku png w odpowiedni sposób: np. aby wyświetlić wykres z 7 maja 2015 roku (a więc 15.05.07) zmieniamy ręcznie nazwę pliku na HD150507.png (końcowa część linku adresu w przeglądarce) i zatwierdzany enterem.
Początek adresu do pliku pozostaje bez zmian – zmieniamy tylko końcówkę poniższego linku:

Wykres natężenia promieniowania słonecznego w dowolnym dniu

Powrót do obecnej strony – kliknij cofnij w przeglądarce.
Podobnie można wyświetlić wykres tygodniowy wpisując nazwę pliku np. HW201733.png
Uzyskamy wtedy wykres dla 33-tygodnia 2017 roku

 

==================================================

POMIARY TEMPERATURY GRUNTU

Measurments of the soil temperature

================

Pomiary temperatury gruntu w latach poprzednich – wykresy miesięczne

Measurements in previous years monthly graphs

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

W celu wyświetlenia tygodniowego wykresu zmian temp. gruntu należy po kliknięciu poniższego linku zmodyfikować w nim nazwę pliku png w odpowiedni sposób: np. aby wyświetlić wykres z dziesiątego tygodnia 2015 roku, zmieniamy ręcznie nazwę pliku na W201510.png (końcowa część linku adresu w przeglądarce) i zatwierdzany enterem.
Początek adresu do pliku pozostaje bez zmian – zmieniamy tylko końcówkę poniższego linku:

Wykres temperatury gruntu w dowolnym tygodniu roku

Powrót do obecnej strony – kliknij cofnij w przeglądarce.

===========================================================================

Bieżące pomiary temperatury gruntu

The current measurements of soil temperature

(powierzchnia zewnętrzna – trawnik)

Pomiary wykonywane są na głębokościach:

Measurements are porformed at depths:
30cm (linia koloru zielonego)
60cm (linia koloru brązowego)
100cm (linia koloru niebieskiego)

Pomiary przy pomocy cyfrowych termometrów DALLAS DS18B20

Wykresy to odpowiednio: dobowy, tygodniowy, miesięczny

================================================================================

 

Dobowe zmiany temperatury gruntu – czas lokalny. Odczyty co 5 minut
Wykres temperatury dobowej

Tygodniowe zmiany temperatury gruntu – czas lokalny
Temperatura z tygodnia

Miesięczne zmiany temperatury gruntu – czas lokalny
Temperatura miesiąca

 

 

================================================================

Pomiary promieniowania gamma – [mikroSiwert/godzinę]

Measurements of gamma radiation

 

Pomiary wykonywane za pomocą czujnika sieci detektorów radioactiveathome

http://radioactiveathome.org/pl/

Czujnik nr 44408 pracujący na platformie BOINC

 

Miejsce pomiarów – Polska, Rzeszów, osiedle Miłocin, ul. Waniliowa

 

Wykres chwilowy dla 1000 kolejnych próbek – czas UTC

http://radioactiveathome.org/scripts/graph/wykres_promieniowania.php?hostid=44408

 

Wykres dobowy (uśredniony) – czas UTC

http://radioactiveathome.org/scripts/graph/draw24h.php?hostid=44408

 

 

Wykres tygodniowy (uśredniony) – czas UTC

http://radioactiveathome.org/scripts/graph/drawweekdotted.php?hostid=44408

 

=============================================================

Pomiary stężenia pyłu w powietrzu

Measurements of dust concentration in the air

Wykonywane za pomocą urządzenia sieci pomiarowej SmogTok
Urządzenie wykonane jest na bazie laserowego czujnika pyłów Plantower PMS7003
Pomiary wykonywane są co 9 minut dla cząstek 2,5 mikrona (PM2,5) i 10 mikronów (PM10)


Miejsce pomiarów – Polska, Rzeszów,osiedle Miłocin, ul. Waniliowa

https://smogtok.com/probeCurrent/2891


Poniżej zamieszczono wykresy z wynikami pomiarów z czujnika nr #E5370384
Ostatnie 24 godziny (wartości chwilowe), ostatnie 7 dni (wartości uśrednione do godziny)
oraz ostatnie 31 dni z wartością uśrednioną na dany dzień