Pomiary temperatury gruntu w latach poprzednich – wykresy miesięczne

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Powrót do pomiarów bieżących

 

Pomiary temperatury gruntu w roku 2018, wykonywane na głębokościach:
30cm (linia koloru zielonego)
60cm (linia koloru brązowego)
100cm (linia koloru niebieskiego)

Wykresy miesięczne, powierzchnia nad termometrami - trawnik


styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień